Greg King shared a link to the group: HONDA XR125L and HONDA XR150L Community - Philippines.

Honda XR150L smashes sa pamamagitan ng malaki puddles.

1 comments
  • Honda XR150L smashes sa pamamagitan ng malaki puddles.

    Cool slo mo.