• Greg King shared a link to the group: HONDA XR125L and HONDA XR150L Community - Philippines.

    Honda XR150L smashes sa pamamagitan ng malaki puddles.

    1 comments
    • Honda XR150L smashes sa pamamagitan ng malaki puddles.

      Cool slo mo.