Mga kaalpha ano kaya magandang ternong rayos sa osaki rim na black

Mga kaalpha ano kaya magandang ternong rayos sa osaki rim na black?

1 comments
  • Krayola rios na blue or red