Photos from Renzo De Obieta's post

netboard

Hops. Pa park mga bro tol.

Manibela nalang papalitan, masaya na ako

%d comments
  • tol manibela ng trak lagay mo ok un

  • Angas ng side mirror. Hehe!